Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 520,661 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:34
Chrome 140,674 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:31
Internet Explorer 96,135 Statistics image Thứ hai, 25 Tháng Một 2021 23:47
Unknown 75,677 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:39
Android 46,251 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 08:03
Firefox 21,495 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:21
Opera 16,274 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 08:01
iPhone 15,519 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:32
Bing Bot 13,377 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:05
GoogleBot 9,130 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 03:29
Safari 4,873 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 08:06
iPad 4,517 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 08:17
Microsoft Edge 2,476 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:07
Opera Mini 183 Statistics image Thứ năm, 10 Tháng M. hai 2020 15:19
Konqueror 54 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 17:49
netscape 41 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 15:57
iPod 39 Statistics image Thứ năm, 10 Tháng M. hai 2020 14:36
MSN Bot 21 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 02:00
Iceweasel 12 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 12:26
Nokia Browser 9 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:09
galeon 7 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 15:54
iCab 7 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 13:50
Yahoo! Slurp 5 Statistics image Thứ tư, 10 Tháng Sáu 2020 12:58
OmniWeb 5 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 04:21
Lynx 5 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 16:02
Shiretoko 4 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 13:23
Firebird 4 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 12:10
Nokia S60 OSS Browser 4 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 13:28
W3C Validator 3 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 16:21
Pocket Internet Explorer 3 Statistics image Thứ bảy, 23 Tháng Một 2021 03:34
phoenix 2 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 04:30
IceCat 2 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 17:42
BlackBerry 1 Statistics image Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2020 11:05
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây